Haras de Beaumanoir

Hevostammat

Étoile de Diamant

Selle Français

estepainotteinen, evm

Ballett Dans le Noir

Selle Français

estepainotteinen, evm

Ribeira du Bellegarde

Selle Français

koulupainotteinen, evm

Fifty Four Seasons

Oldenburger

koulupainotteinen, evm

Balia

Trakehner

estepainotteinen, evm

Lucrezia du Oupeye

Belgian Warmblood

estepainotteinen, evm

Ballerine d'Béni

Selle Français

estepainotteinen, 1P

Jasmijn At

Holsteiner

koulupainotteinen, 1P

Balletomane Hills

Finnish Warmblood

estepainotteinen, 1P

Wenicia SWA

Westphalian

estepainotteinen, 2P

Lucrennia d'Béni

Selle Français

estepainotteinen, 2P

Darcy St Loup Hills

Finnish Warmblood

estepainotteinen, 2P

Renaissance Hills

Finnish Warmblood

estepainotteinen, 2P

Ballantine Gold

Finnish Warmblood

estepainotteinen, 2P

Hevosoriit

Baptiste de Miot

Selle Français

estepainotteinen, evm

Royal de la Colline d'Érable

Selle Français

koulupainotteinen, evm

Monty Phyton

Holsteiner

estepainotteinen, evm

Waldobert

Westphalian

koulupainotteinen, evm

Christian Grey Z

Zangersheide

estepainotteinen, evm

Valentino von Lark

Rhinelander

koulupainotteinen, 1P

KTK-III

Mont Blanc d'Béni

Selle Français

estepainotteinen, 1P

Willow Chitauri

Trakehner

estepainotteinen, 1P

Timéo d'Béni

Selle Français

koulupainotteinen, 1P

Cadre Noir du Roch

Selle Français

koulupainotteinen, 2P

KTK-I KV-II

Chopin d'Béni

Selle Français

koulupainotteinen, 3P

Wellington Gold

Finnish Warmblood

koulupainotteinen, 3P